Historia firmy
Siwela

Nazwa Siwela budzi tylko dobre skojarzenia, chociaż ma już ponad 70 lat i wiele w swojej długiej historii doświadczyła. Najdłużej, bo ponad 40 lat, aż do roku 1995, pod nazwą Siwela kryły się Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego.

Wiatr historii jednak zdecydował, że ten producent dywanów, chodników oraz różnego rodzaju włóknin upadł, a w marcu 1995 r w jego miejsce została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zachowała nazwę, ale zmieniła profil działalności. Do 2003 r Spółka Siwela produkowała włókniny dekoracyjne dla przemysłu samochodowego.

Wskutek decyzji zarządczych właśnie w 2003 roku zaprzestano działalności produkcyjnej, a Siwela skoncentrowała się na zarządzaniu i wynajmie posiadanych nieruchomości.

Do Góry